Strona Główna < Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

W zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, świadczymy następujące usługi:

  • przygotowujemy indywidualną politykę rachunkowości;
  • opracowujemy zakładowy plan kont;
  • na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze;
  • sporządzamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
  • sporządzamy bilanse, rachunki wyników, przepływów kapitałów pieniężnych, zestawienia zmian w funduszach oraz informacje dodatkowe;
  • opracowujemy okresowe sprawozdania dla GUS i NBP;
  • przygotowujemy niezbędne zestawienia, pomocne w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;

Oprogramowanie na którym pracujemy