Strona Główna < Rozliczenia z US

Rozliczenia z US

Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów:

  • na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze;
  • prowadzimy ewidencje środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
  • prowadzimy miesięczne naliczanie podatku (PPE);
  • prowadzimy ewidencje dla potrzeb podatku (VAT);
  • sporządzamy rozliczenia deklaracje i w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
  • sporządzamy rozliczenia roczne;
  • na bieżąco udzielamy porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
  • przygotowujemy zeznania roczne: PIT28, PIT37, PIT36, PIT36L, PIT38 wraz z załącznikami;
  • sporządzamy rozliczenia VZM (zwrot VAT za materiały budowlane ).

Oprogramowanie na którym pracujemy