Strona Główna < Usługi prawne

Usługi prawne

Współpracujemy z radcą prawnym świadczącym pełną obsługę, prawną łącznie z pełnomocnictwem procesowym i reprezentacją Klienta przed sądami powszechnymi.

W zakresie:

  • udzielania porad prawnych;
  • sporządzania wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych;
  • sporządzania pozwów i pism procesowych;
  • sporządzania opinii prawnych.

Oprogramowanie na którym pracujemy