Strona Główna < Księga przychodów i rozchodów, Ryczałt, Karta podatkowa

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Nasze Biuro Rachunkowe „Proste Podatki” w ramach swojej działalności podejmie się prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Zgodnie z ustawą o PIT podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, jeśli ich przychody za rok ubiegły nie przekraczają pewnej wartości ustalonej przez ustawodawcę. Wartość ta co roku ulega zmianie i w roku 2018 wynosi 2 000000 Euro.

Usługi naszego biura rachunkowego

Wszystkim firmom zobligowanym do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów oferujemy pełną obsługę księgową w sposób kompetentny, rzeczowy, terminowy z zachowaniem pełnej poufności i dyskrecji wymaganej etyką zawodową.

  • Przygotowujemy indywidualną politykę rachunkowości.
  • Opracowujemy zakładowy plan kont.
  • Na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze.
  • Sporządzamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).
  • Prowadzimy ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
  • Sporządzamy bilanse, rachunki wyników, przepływów kapitałów pieniężnych, zestawienia zmian w funduszach oraz informacje dodatkowe.
  • Opracowujemy okresowe sprawozdania dla GUS i NBP.
  • Przygotowujemy niezbędne zestawienia, pomocne w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.

Oprogramowanie na którym pracujemy