Strona Główna < Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biuro księgowe „Proste Podatki” podejmuje współpracę ze wszystkimi firmami zobowiązanymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z ustawą podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, jeśli ich przychody za rok ubiegły osiągnęły wartość ustaloną przez ustawodawcę. Wartość ta co roku ulega zmianie i w roku 2018 wynosi 2 000000 Euro.

Usługi naszego biura rachunkowego

Naszym działaniem wesprzemy wszystkie firm zobowiązane przez ustawodawcę do prowadzenia ksiąg handlowych. W tym zakresie świadczymy następujące usługi:

  • Przygotowujemy indywidualną politykę rachunkowości.
  • Opracowujemy zakładowy plan kont.
  • Na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze.
  • Sporządzamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).
  • Prowadzimy ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
  • Sporządzamy bilanse, rachunki wyników, przepływów kapitałów pieniężnych, zestawienia zmian w funduszach oraz informacje dodatkowe.
  • Opracowujemy okresowe sprawozdania dla GUS i NBP.
  • Przygotowujemy niezbędne zestawienia, pomocne w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.

Oprogramowanie na którym pracujemy