Strona Główna < Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG

Każda jednoosobowa działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów. Występuje to pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS lub KRUS, Głównego Urzędu Statystycznego oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Nasz usługa

Wszystkim planującym rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oferujemy pomoc przy rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Doradzamy przy wyborze formy opodatkowania oraz klasyfikowaniu wybranej działalności w Polskiej Klasyfikacji działalności. Proponujemy pomoc na starcie i zapewniamy merytoryczną obsługę na najwyższym poziomie.

Oprogramowanie na którym pracujemy