Strona Główna < Rejestracja Spółek w Krajowym Rejestrze Sadowym

Rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym

Uzyskanie wpisu wrejestrze przedsiębiorców wymaga złożenia wniosku do sądu rejestrowego. Można to uczynić drogą elektroniczną bądź tradycyjnie, składając wniosek wsekretariacie sądu albo wysyłając pocztą. Najpierw konieczne jest jednak poprawne wypełnienie właściwego formularza, zgromadzenie i załączenie wymaganych dokumentów i uiszczenie opłaty sądowej. Nasza kancelaria księgowa podejmie się w Państwa imieniu tych działań oraz w sposób sprawny i kompetentny zarejestruje spółkę w KRS.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu pomoc w rejestracji Spółek w Krajowym Rejestrze Sadowym w ciągu 24 godzin. Opłata sądowa wynosi jedynie 350 zł i dotyczy:

  • spółek z ograniczona odpowiedzialnością,
  • spółek akcyjnych,
  • spółek jawnych.

Dzięki naszej kancelarii minimalizujecie Państwo koszty rejestracji spółek prawa handlowego.

Oprogramowanie na którym pracujemy