Strona Główna < Rozliczenia z US

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z Urzędem skarbowym. Ewidencjonujemy wszystkie operacje gospodarcze klienta. Rejestrujemy przychody i koszty, naliczamy podatki i zobowiązania, sporządzamy deklaracje miesięczne, kwartalne lub roczne. Naszym działaniem usprawniamy pracę naszego klienta, zwalniając go ze żmudnych obowiązków księgowych, zapewniamy bezbłędne rozliczenia i służymy doradztwem. Zdejmujemy z jego barków obowiązki kontaktu z US oraz przejmujemy odpowiedzialność za właściwe rozliczenia podatków.

Usługi naszego biura rachunkowego

W imieniu naszych klientów oferujemy profesjonalne i rzetelne rozliczenia z Urzędem Skarbowym:

  • Na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze.
  • Prowadzimy ewidencje środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia.
  • Prowadzimy miesięczne naliczanie podatku (PPE).
  • Prowadzimy ewidencje dla potrzeb podatku (VAT).
  • Sporządzamy rozliczenia deklaracje i w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).
  • Sporządzamy rozliczenia roczne.
  • Na bieżąco udzielamy porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.
  • Przygotowujemy zeznania roczne: PIT28, PIT37, PIT36, PIT36L, PIT38 wraz z załącznikami.
  • Sporządzamy rozliczenia VZM (zwrot VAT za materiały budowlane).

Oprogramowanie na którym pracujemy