Strona Główna < Rozliczenia z ZUS

Rozliczenia z ZUS

Sporządzanie deklaracji do ZUS to obowiązek każdego podmiotu gospodarczego. Właściciele działalności gospodarczych są zobowiązani do opłacania składek ZUS za siebie oraz za zatrudnionych pracowników. Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Wyręczamy naszych klientów w tej kwestii. Dbając o terminowe oraz poprawne rozliczenia składek ubezpieczeń zdejmujemy z naszego klienta obowiązek pilnowania comiesięcznych rozliczeń, a w razie konieczności przeprowadzamy korekty deklaracji.

Usługi naszego biura rachunkowego

Sporządzamy w imieniu klienta i przekazujemy do ZUS miesięczne i roczne deklaracje.

Przygotowujemy dokumenty związane z przywróceniem terminu opłacania składek oraz korekty dokumentów przekazanych:

  • korekty deklaracji ZUS: DRA, RCA, RSA, WDR;
  • korekty deklaracji zgłoszeniowych ZUS: ZUA, ZWUA;
  • korekty składek na deklaracji ZUS RCA.
  • korekty podstawy składek ZUS;
  • korekty deklaracji po kontroli (korekta składek);
  • analizę informacji o błędach w dokumentach ZUS;
  • weryfikację rozbieżności w oparciu o ZUS DRA i zawiadomienia o błędach ZUS WDR;

Sporządzamy dokumentację niezbędną do ustalenia kapitału początkowego.

Oprogramowanie na którym pracujemy