• logo

    Комплексні бухгалтерські
    послуги для компаній

  • logo

    книги обліку

  • logo

    розрахунки з податковою інспекцією

Політика конфіденційності

Korzystając z serwisu biurorachunkowelublin.pl i wszystkich jego działów, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Adresy e-mail i inne dane użytkownika zawarte w bazach danych są udostępniane po podaniu hasła. Możecie je Państwo dowolnie modyfikować. Jeśli nie ma możliwości dostępu do danych wprost, możecie Państwo przeglądać i modyfikować swoje dane za naszym pośrednictwem, pisząc na adres [email protected]

Informujemy, że dane osobowe klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika i jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży usług.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator serwisu biurorachunkowelublin.pl. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności użytkowników biurorachunkowelublin.pl prosimy kierować pod adres [email protected]

Програмне забезпечення, на якому ми працюємо