Strona Główna < Usługi prawne

Usługi prawne

Nie ograniczamy się wyłącznie do usług rachunkowych. Nasze biuro księgowe w razie potrzeby współpracuje z doświadczonym radcą prawnym. Świadczy on pełną obsługę prawną, łącznie z pełnomocnictwem procesowym i reprezentacją klienta przed sądami powszechnymi.

Zakres usług prawnych

Oferujemy pomoc prawną współpracującego z nami radcy prawnego w zakresie:

  • udzielania porad prawnych,
  • sporządzania wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzania pozwów i pism procesowych,
  • sporządzania opinii prawnych.

Oprogramowanie na którym pracujemy